Αποτελέσματα Περιφέρειας:Έβρου
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 328
Ενσωμάτωση: 0,30%
Συμμετοχή: 54,26%
Εγγεγραμμένοι: 165.473
Ψηφίσαντες: 89.789
Έγκυρα: 84.438 ( 94,04% )
Ακυρα: 5.023 ( 5,59% )
Λευκά: 328 ( 0,37% )