Αποτελέσματα Περιφέρειας:Δράμας
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 219
Ενσωμάτωση: 0,46%
Συμμετοχή: 53,66%
Εγγεγραμμένοι: 116.561
Ψηφίσαντες: 62.541
Έγκυρα: 60.174 ( 96,22% )
Ακυρα: 2.148 ( 3,43% )
Λευκά: 219 ( 0,35% )