Αποτελέσματα Περιφέρειας:Α' Θεσσαλονίκης
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 806
Ενσωμάτωση: 0,12%
Συμμετοχή: 66,00%
Εγγεγραμμένοι: 525.662
Ψηφίσαντες: 346.949
Έγκυρα: 329.915 ( 95,09% )
Ακυρα: 16.228 ( 4,68% )
Λευκά: 806 ( 0,23% )