Αποτελέσματα Περιφέρειας:Β' Θεσσαλονίκης
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 489
Ενσωμάτωση: 0,20%
Συμμετοχή: 71,18%
Εγγεγραμμένοι: 287.478
Ψηφίσαντες: 204.622
Έγκυρα: 194.000 ( 94,81% )
Ακυρα: 10.133 ( 4,95% )
Λευκά: 489 ( 0,24% )