Αποτελέσματα Περιφέρειας:Σερρών
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 437
Ενσωμάτωση: 0,23%
Συμμετοχή: 52,92%
Εγγεγραμμένοι: 228.999
Ψηφίσαντες: 121.193
Έγκυρα: 115.156 ( 95,02% )
Ακυρα: 5.600 ( 4,62% )
Λευκά: 437 ( 0,36% )