Αποτελέσματα Περιφέρειας:Χαλκιδικής
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 194
Ενσωμάτωση: 0,52%
Συμμετοχή: 67,10%
Εγγεγραμμένοι: 103.458
Ψηφίσαντες: 69.418
Έγκυρα: 65.901 ( 94,93% )
Ακυρα: 3.323 ( 4,79% )
Λευκά: 194 ( 0,28% )