Αποτελέσματα Περιφέρειας:Ιωαννίνων
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 449
Ενσωμάτωση: 0,22%
Συμμετοχή: 57,68%
Εγγεγραμμένοι: 166.751
Ψηφίσαντες: 96.186
Έγκυρα: 90.131 ( 93,70% )
Ακυρα: 5.606 ( 5,83% )
Λευκά: 449 ( 0,47% )