Αποτελέσματα Περιφέρειας:Αρτης
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 190
Ενσωμάτωση: 0,53%
Συμμετοχή: 59,11%
Εγγεγραμμένοι: 76.994
Ψηφίσαντες: 45.513
Έγκυρα: 43.007 ( 94,49% )
Ακυρα: 2.316 ( 5,09% )
Λευκά: 190 ( 0,42% )