Αποτελέσματα Περιφέρειας:Λαρίσης
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 475
Ενσωμάτωση: 0,21%
Συμμετοχή: 65,54%
Εγγεγραμμένοι: 250.259
Ψηφίσαντες: 164.015
Έγκυρα: 155.661 ( 94,91% )
Ακυρα: 7.879 ( 4,80% )
Λευκά: 475 ( 0,29% )