Αποτελέσματα Περιφέρειας:Μαγνησίας
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 317
Ενσωμάτωση: 0,32%
Συμμετοχή: 65,80%
Εγγεγραμμένοι: 175.578
Ψηφίσαντες: 115.533
Έγκυρα: 110.357 ( 95,52% )
Ακυρα: 4.859 ( 4,21% )
Λευκά: 317 ( 0,27% )