Αποτελέσματα Περιφέρειας:Καρδίτσης
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 283
Ενσωμάτωση: 0,35%
Συμμετοχή: 57,72%
Εγγεγραμμένοι: 129.871
Ψηφίσαντες: 74.956
Έγκυρα: 70.546 ( 94,12% )
Ακυρα: 4.127 ( 5,51% )
Λευκά: 283 ( 0,38% )