Αποτελέσματα Περιφέρειας:Αιτωλοακαρνανίας
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 507
Ενσωμάτωση: 0,20%
Συμμετοχή: 56,31%
Εγγεγραμμένοι: 232.076
Ψηφίσαντες: 130.687
Έγκυρα: 123.189 ( 94,26% )
Ακυρα: 6.991 ( 5,35% )
Λευκά: 507 ( 0,39% )