Αποτελέσματα Περιφέρειας:Αχαΐας
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 566
Ενσωμάτωση: 0,18%
Συμμετοχή: 66,37%
Εγγεγραμμένοι: 277.584
Ψηφίσαντες: 184.236
Έγκυρα: 174.150 ( 94,53% )
Ακυρα: 9.520 ( 5,17% )
Λευκά: 566 ( 0,31% )