Αποτελέσματα Περιφέρειας:Ηλείας
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 386
Ενσωμάτωση: 0,26%
Συμμετοχή: 54,95%
Εγγεγραμμένοι: 170.334
Ψηφίσαντες: 93.594
Έγκυρα: 88.822 ( 94,90% )
Ακυρα: 4.386 ( 4,69% )
Λευκά: 386 ( 0,41% )