Αποτελέσματα Περιφέρειας:Φθιώτιδος
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 338
Ενσωμάτωση: 0,30%
Συμμετοχή: 64,76%
Εγγεγραμμένοι: 149.113
Ψηφίσαντες: 96.561
Έγκυρα: 91.801 ( 95,07% )
Ακυρα: 4.422 ( 4,58% )
Λευκά: 338 ( 0,35% )