Αποτελέσματα Περιφέρειας:Βοιωτίας
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 208
Ενσωμάτωση: 0,48%
Συμμετοχή: 67,35%
Εγγεγραμμένοι: 107.731
Ψηφίσαντες: 72.561
Έγκυρα: 67.515 ( 93,05% )
Ακυρα: 4.838 ( 6,67% )
Λευκά: 208 ( 0,29% )