Αποτελέσματα Περιφέρειας:Ευβοίας
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 414
Ενσωμάτωση: 0,24%
Συμμετοχή: 66,42%
Εγγεγραμμένοι: 202.255
Ψηφίσαντες: 134.345
Έγκυρα: 127.173 ( 94,66% )
Ακυρα: 6.758 ( 5,03% )
Λευκά: 414 ( 0,31% )