Αποτελέσματα Περιφέρειας:Α' Πειραιώς
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 353
Ενσωμάτωση: 0,28%
Συμμετοχή: 58,96%
Εγγεγραμμένοι: 202.285
Ψηφίσαντες: 119.258
Έγκυρα: 113.321 ( 95,02% )
Ακυρα: 5.584 ( 4,68% )
Λευκά: 353 ( 0,30% )