Αποτελέσματα Περιφέρειας:Β' Πειραιώς
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 464
Ενσωμάτωση: 0,22%
Συμμετοχή: 64,41%
Εγγεγραμμένοι: 275.362
Ψηφίσαντες: 177.373
Έγκυρα: 167.746 ( 94,57% )
Ακυρα: 9.163 ( 5,17% )
Λευκά: 464 ( 0,26% )