Αποτελέσματα Περιφέρειας:Αττικής
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 787
Ενσωμάτωση: 0,13%
Συμμετοχή: 72,55%
Εγγεγραμμένοι: 473.657
Ψηφίσαντες: 343.658
Έγκυρα: 325.920 ( 94,84% )
Ακυρα: 16.951 ( 4,93% )
Λευκά: 787 ( 0,23% )
Δημοψήφισμα 2015
Απάντηση Ψήφοι %
207.580 63,69
118.340 36,31
Δήμοι
Περιφέρειες