Αποτελέσματα Περιφέρειας:Κορινθίας
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 299
Ενσωμάτωση: 0,33%
Συμμετοχή: 65,69%
Εγγεγραμμένοι: 140.143
Ψηφίσαντες: 92.054
Έγκυρα: 87.498 ( 95,05% )
Ακυρα: 4.257 ( 4,62% )
Λευκά: 299 ( 0,32% )