Αποτελέσματα Περιφέρειας:Αργολίδος
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 200
Ενσωμάτωση: 0,50%
Συμμετοχή: 64,26%
Εγγεγραμμένοι: 94.911
Ψηφίσαντες: 60.990
Έγκυρα: 58.020 ( 95,13% )
Ακυρα: 2.770 ( 4,54% )
Λευκά: 200 ( 0,33% )