Αποτελέσματα Περιφέρειας:Αρκαδίας
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 337
Ενσωμάτωση: 0,30%
Συμμετοχή: 47,02%
Εγγεγραμμένοι: 127.651
Ψηφίσαντες: 60.020
Έγκυρα: 56.857 ( 94,73% )
Ακυρα: 2.826 ( 4,71% )
Λευκά: 337 ( 0,56% )