Αποτελέσματα Περιφέρειας:Μεσσηνίας
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 465
Ενσωμάτωση: 0,22%
Συμμετοχή: 52,26%
Εγγεγραμμένοι: 193.867
Ψηφίσαντες: 101.322
Έγκυρα: 96.115 ( 94,86% )
Ακυρα: 4.742 ( 4,68% )
Λευκά: 465 ( 0,46% )