Αποτελέσματα Περιφέρειας:Λακωνίας
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 281
Ενσωμάτωση: 0,36%
Συμμετοχή: 42,29%
Εγγεγραμμένοι: 125.174
Ψηφίσαντες: 52.937
Έγκυρα: 50.452 ( 95,31% )
Ακυρα: 2.204 ( 4,16% )
Λευκά: 281 ( 0,53% )