Αποτελέσματα Περιφέρειας:Κυκλάδων
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 250
Ενσωμάτωση: 0,40%
Συμμετοχή: 59,31%
Εγγεγραμμένοι: 123.298
Ψηφίσαντες: 73.127
Έγκυρα: 68.676 ( 93,91% )
Ακυρα: 4.201 ( 5,74% )
Λευκά: 250 ( 0,34% )