Αποτελέσματα Περιφέρειας:Δωδεκανήσου
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 327
Ενσωμάτωση: 0,31%
Συμμετοχή: 57,92%
Εγγεγραμμένοι: 185.260
Ψηφίσαντες: 107.310
Έγκυρα: 101.519 ( 94,60% )
Ακυρα: 5.464 ( 5,09% )
Λευκά: 327 ( 0,30% )