Αποτελέσματα Περιφέρειας:Χανίων
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 298
Ενσωμάτωση: 0,34%
Συμμετοχή: 63,50%
Εγγεγραμμένοι: 141.795
Ψηφίσαντες: 90.043
Έγκυρα: 86.392 ( 95,95% )
Ακυρα: 3.353 ( 3,72% )
Λευκά: 298 ( 0,33% )