Αποτελέσματα Περιφέρειας:Ρεθύμνης
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 195
Ενσωμάτωση: 0,51%
Συμμετοχή: 65,25%
Εγγεγραμμένοι: 70.099
Ψηφίσαντες: 45.739
Έγκυρα: 43.692 ( 95,52% )
Ακυρα: 1.852 ( 4,05% )
Λευκά: 195 ( 0,43% )