Αποτελέσματα Περιφέρειας:Ηρακλείου
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 494
Ενσωμάτωση: 0,20%
Συμμετοχή: 70,88%
Εγγεγραμμένοι: 251.080
Ψηφίσαντες: 177.969
Έγκυρα: 169.273 ( 95,11% )
Ακυρα: 8.202 ( 4,61% )
Λευκά: 494 ( 0,28% )