Αποτελέσματα Περιφέρειας:Λασιθίου
Ώρα: 10:22
Τμήματα: 1 από: 162
Ενσωμάτωση: 0,62%
Συμμετοχή: 65,76%
Εγγεγραμμένοι: 67.556
Ψηφίσαντες: 44.422
Έγκυρα: 42.008 ( 94,57% )
Ακυρα: 2.252 ( 5,07% )
Λευκά: 162 ( 0,36% )