Αποτελέσματα Περιφέρειας:Καρδίτσης
Δήμος: Μουζακίου
Ώρα: 23:07
Τμήματα: 48 από: 48
Ενσωμάτωση: 100,00%
Συμμετοχή: 52,03%
Εγγεγραμμένοι: 21.610
Ψηφίσαντες: 11.243
Έγκυρα: 10.555 ( 93,88% )
Ακυρα: 596 ( 5,30% )
Λευκά: 92 ( 0,82% )